Prevenciou k Vášmu zdraviu

Posted By: In: Sub Category 1 On:

Prevencia je predchádzanie chorobám.

Prevencia je predchádzanie chorobám alebo preventívna starostlivosť, čiže súbor opatrení na predchádzanie chorôb, chýb zranení a ich následkov a udržiavanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.

Comments

Leave your comment

right Banner